Drony s kamerou už pomalu ale jistě začínají využívat i firmy a veřejné instituce pro svou činnost. Po zkušebních letech finské pošty a zprávách o záměrech města Plzeň s využitím dronů vám teď přinášíme zprávy o další instituci, která se rozhodla o zařazení létání s dronem do své běžné činnosti. Jde o ukrajinskou společnost  Intertelecom, která spravuje ukrajinské mobilní sítě. Drony plánuje využít především pro inspekci vysílacích věží a telekomunikačních antén.

Vizuální inspekce i technické testování objektů předtím vždy vyžadovalo lidské zdroje. Taková práce byla nejen časově náročná, ale i nebezpečná. Právě proto se zřejmě Intertelecom odhodlal k takové změně v pracovních postupech. Nové úlohy dronů tak mohou v Interelecomu zahrnovat inspekce nově konstruovaných objektů pro plánování a vývoj sítí, plánování intervalů radiové linky a také vizuální potvrzení přítomnosti poškození na kabelovém vedení. Intertelecom k této činnosti využívá především drona s HD kamerou a drony s termálními senzory. Získaná data jsou pak pilotům dronů přenášena v reálném čase a následně jsou ještě uploadována do cloudového úložiště pro další studii pracovníků Intertelecomu.